Saluki-InfoWorld

Ausstellungstitel

FCI Euro-Sighthound Sieger

 

 

Jahr FCI Euro-Sighthound Hündinnen FCI Euro-Sighthound Rüden
2005 Yalameh Chakira Khayif U'Padishah Shalan
2006 Cypceli's Doerra Daham Chiram Djaal Lhilal
2007 Al Zubeyda Viyana Abu Baqr's Daftardari
2008
2009
2010 Dakira Sawahin
2011 Hadise Har Kala Rachi, B Furat Ter Dolen
2012 Matanah 's Avigail Bat Shiva    Furat Ter Dolen
2013

 

Aktuelle Seite: Start Archiv Ausstellungstitel FCI Euro-Sighthound Sieger