Saluki-InfoWorld

Ausstellungstitel

BundesVeteranensieger

 

 

Jahr BundesVeteranensieger Hündinnen BundesVeteranensieger Rüden
     
2012 (mangels Meldung nicht vergeben) Chaliman Sawahin
2013 Dakira Sawahin  Yalameh Eshendi 
2014 keine am Start Furat Ter Dolen (B)
2015 Karob Cyrene Keokeo of Sawahin keine am Start
2016 Aya Min Ayat Al Naqawa Habib Ter Dolen (B)
2017 Ganjana Sawahin keine am Start
Aktuelle Seite: Start Archiv Ausstellungstitel BundesVeteranensieger