Saluki-InfoWorld

Coursingrangliste

CRL Hündinnen 2016

Name Besitzer (Land) Gesamtpunkte Pkt aus max 4 Anzahl LC LC 1 LC 2 LC 3 LC 4
 1 Uma Chloe el Mahbub Kaiser-Reimann (D) 137 117 5 33 33 27 24
 2 Raa´Zia Sahi´ba Al Asmaanii van Mieghiem (B) 116 90 5 35 21 17 17
 3 Min Ma-Sha Durriyeh Elin Göbel (D) 90 86 5 28 25 21 12
 4 Ulfa el Mahbub Fuchs (D) 87 81 5 32 26 15 8
 5 Baheeyah Sa´d al-Nashirah Plietz (D) 84 78 5 27 19 19 13
 6 Xadi von der Irminsul Dombrowsky (D) 130 77 11 30 20 14 13
 7 Tal´ay Bila ´Nihaya al Asmaanii Wardega (D) 91 75 7 32 18 15 10
 8 Umay el Mahbub Fuchs (D) 84 74 7 31 20 13 10
 9 Ischkira Iranschar Dahncke (D) 77 73 5 37 18 9 9
 10 Min Ma-Sha Dahkana Göbel (D) 72 72 4 29 26 11 6
 11 Uzuri el Mahbub Klein (D) 65 65 4 26 20 16 3
12 Türkan el Mahbub Fuchs (D) 90 65 7 22 18 13 12
 13 Iranpars Baomid Bormacher (D) 70 62 5 22 15 14 11
 14 Lilifee Karoly Prehn (D) 64 61 5 28 16 9 8
 15 Hediyeh Sharaf al Bait Schlumbaum (D) 80 60 6 18 14 14 14
 16 Hijab Sharaf al Bait Jörder (D) 88 60 8 24 14 11 11
 17 Haftrangi Tizpa Iranschahr Lehr (D) 58 58 5 23 16 12 7
 18 Min Ma-Sha Chandan Göbel (D) 58 58 4 27 14 9 8
 19 Paschdou´s Binaa´i Wardega (D) 79 55 8 16 15 14 10
20
Homa Sharaf al Bait Lehr (D) 56 52 5 17 16 12 7
 21 Sha´Zadi Ja´naan Al Asmaanii van Mieghiem (B) 51 51 5 29 12 9 1
 22 Pari-was Vani- Vasee Poth (D) 47 42 6 17 9 9 7
 23 Homa´y Tizpa Iranschahr Dahncke (D) 37 37 4 14 8 8 7
 24 Serafina el Mahbub Kaiser-Reimann (D) 26 25 5 12 6 5 2
 25 Mamnouna´s Yildi Failer (D) 26 22 5 8 5 5 4
 26 Ular von Iransamin Motzkus (D) 21 21 4 8 7 3 3
 27 Uka von Iransamin Motzkus (D) 19 19 4 6 6 5 2
28 Naira-Taiwara al-safi Niebel-Bellack (D) 18 18 4 7 6 3 2
29 Khayif Ja Doree Dena Bisser (D) 18 18 5 7 6 3 2
30 Jalamid Jubilee Karoly Prehn (D) 16 16 5 6 4 4 2
  Pe´Quena Pluma Al Asmaanii Alcantara (CH) 19 16 6 4 4 4 4
Asfaneh Raven Bacht Busies (D) 56 56 3 28 19 9
Chatareh Fardos el Arab Winkel (D) 52 52 3 22 21 9
Paschdou´s Begum Bormacher (D) 51 51 3 25 13 13 #WERT!
Ba´Shirin Al Noushafarin Adelmann (D) 47 47 3 20 15 12 #WERT!
Ebediyet Fardos El Arab Kissener (D) 44 44 2 31 13 #WERT! #WERT!
Zarabis Qasiba Berghaus (D) 44 44 3 22 11 11 #WERT!
Achthamar Gaiya Abet-Eni Ruggiero (D) 39 39 3 24 10 5 #WERT!
Ugan von Iransamin Busies (D) 36 36 3 19 12 5 #WERT!
Cyra Fardos el Arab Klös-Winkel (D) 35 35 3 16 12 7 #WERT!
Arkadasch Halavet Berghaus (D) 34 34 3 16 13 5 #WERT!
Iamar Sharaf al Bait Jörder (D) 34 34 2 23 11 #WERT! #WERT!
Sury el Mahbub Kolbe (D) 34 34 2 25 9 #WERT! #WERT!
Isilay Sawahin Schmidt (D) 33 33 3 24 5 4 #WERT!
Achthamar IranDerya Krause (D) 31 31 2 23 8 #WERT! #WERT!
Reem´ah Ecem Al Asmaanii Bergerweiß (D) 31 31 2 20 11 #WERT! #WERT!
Laleh of Falconers Dream Burkert (D) 30 30 1 30 #WERT! #WERT! #WERT!
Min Ma-Sha Enisa Liebchen (D) 30 30 3 21 7 2 #WERT!
Min Ma-Sha Eschwey Göbel (D) 30 30 1 30 #WERT! #WERT! #WERT!
Khayif Dy Vaseekha Dena Bisser (D) 28 28 3 15 7 6 #WERT!
Jaya Ouija Hadi el Basher Van der Lichte (B) 25 25 2 17 8 #WERT! #WERT!
Maissa Min Al Asife Citemeschi (F) 25 25 2 17 8 #WERT! #WERT!
Jaa´Banu el Riad Eckardt (D) 23 23 3 12 6 5 #WERT!
Yill-Djiibaajah von der Irminsul Horn (D) 23 23 2 17 6 #WERT! #WERT!
Haefen Galaxie for Sharwassim Haglund (SE) 22 22 2 11 11 #WERT! #WERT!
Nouszhad Abadiya-Lashirah Berndt (D) 22 22 3 11 6 5 #WERT!
Swala´s Shouka Van der Lichte (B) 21 21 3 11 5 5 #WERT!
Pari-was Umarah-Noushzad Berndt (D) 20 20 2 14 6 #WERT! #WERT!
Shahrayar Fai´Ash-Shi Ra Rüdin (CH) 20 20 2 18 2 #WERT! #WERT!
Yadabalah Aava Adela Bramante (A) 19 19 1 19 #WERT! #WERT! #WERT!
Budjintayja Maysoona´s Gruber (PL) 18 18 2 12 6 #WERT! #WERT!
Min Ma-Sha Charaf Göbel (D) 18 18 1 18 #WERT! #WERT! #WERT!
Tschahar Mahal Ba Ha Bibi at Yalameh Reuter (D) 18 18 2 9 9 #WERT! #WERT!
Re-Harachte Amara-Fatimah Pannen (D) 16 16 2 9 7 #WERT! #WERT!
Hanaya Tizpa Iranschahr Schlumbaum (D) 15 15 1 15 #WERT! #WERT! #WERT!
Min Ma-Sha Efsanee Liebchen (D) 15 15 3 9 5 1 #WERT!
Ta´Lisha Ishan´Ti Al Asmaanii van Mieghiem (B) 15 15 2 9 6 #WERT! #WERT!
Crazy van de Bruinbrand Lagarde (NL) 14 14 2 10 4 #WERT! #WERT!
Ashiqi Asiyah Maysonna´s Stengele (D) 13 13 2 10 3 #WERT! #WERT!
Min Ma-Sha Bilqis Göbel (D) 12 12 1 12 #WERT! #WERT! #WERT!
Shirin Roya Avvalin Goltermann (D) 12 12 2 7 5 #WERT! #WERT!
Hamyra-Hera von Astrachan Kromrei (D) 11 11 3 10 1 0 #WERT!
Ma´isah Sawahin Fuhrbach (D) 11 11 2 10 1 #WERT! #WERT!
Tadj Mahal JadaKarida Rohrbach/Devaux (CH) 11 11 1 11 #WERT! #WERT! #WERT!
Al Wathba Esther Fadheela Hägg (SE) 10 10 1 10 #WERT! #WERT! #WERT!
Basima Banu Sa´d al-Nashirah Niebel-Bellack (D) 10 10 3 7 2 1 #WERT!
Canan amun-ra Jacob (D) 10 10 1 10 #WERT! #WERT! #WERT!
Ni´lay Fera´ye Al Asmaanii Pongratz (D) 9 9 3 6 2 1 #WERT!
Maya Mem´saab Al Asmaanii Stengele (D) 8 8 2 6 2 #WERT! #WERT!
Q´Issijah Amira Al Asmaanii Huttenlauch (CH) 8 8 2 5 3 #WERT! #WERT!
Showhunters Athena Neswadba (A) 8 8 1 8 #WERT! #WERT! #WERT!
Arkadasch Hidayet Berghaus (D) 7 7 1 7 #WERT! #WERT! #WERT!
Banu Buthayna Ravan Bacht Kissener (D) 7 7 2 8 -1 #WERT! #WERT!
Makawii Sawahin Luxi (D) 7 7 2 4 3 #WERT! #WERT!
Azadeh Sarani Kambizes Zemla (PL) 6 6 1 6 #WERT! #WERT! #WERT!
Elanur el Rub´al-Khali Kronsteiner (A) 6 6 1 6 #WERT! #WERT! #WERT!
Hagar el Kolub Kromrei (D) 6 6 2 4 2 #WERT! #WERT!
Humairah Sharaf al Bait Rohrbach/Devaux (CH) 6 6 1 6 #WERT! #WERT! #WERT!
Djamila zaa´Zadeh Al Djiibaajah Griep (D) 5 5 3 4 1 0 #WERT!
Haviya Tizpa Iranschahr Renfordt- Voelkers (D) 5 5 1 5 #WERT! #WERT! #WERT!
Iwa Sannatis Krause (D) 5 5 2 3 2 #WERT! #WERT!
Re-Harachte Callista bint Amara Winkel (D) 5 5 2 5 0 #WERT! #WERT!
Tizpa Porgouhar Nour Rohrbach/Devaux (CH) 5 5 1 5 #WERT! #WERT! #WERT!
Volgai ás Isis van Mieghiem (B) 5 5 2 3 2 #WERT! #WERT!
Achthamar Jalilah Urlaub (D) 4 4 1 4 #WERT! #WERT! #WERT!
Haniya Har Kala Rachi Schmid (CH) 4 4 1 4 #WERT! #WERT! #WERT!
Iodah Min al Asife Citemeschi (F) 4 4 1 4 #WERT! #WERT! #WERT!
Gameela Leila Al Djiibaajah Griep (D) 3 3 3 5 3 0 #WERT!
Ha´Mija Al Djiibaajah Boudewijns (NL) 3 3 1 3 #WERT! #WERT! #WERT!
Habibah Janan al Djiibaajah Steinmöller (D) 3 3 1 3 #WERT! #WERT! #WERT!
Leyla of Falconers Dream Kirisits-Ilek (A) 3 3 1 3 #WERT! #WERT! #WERT!
Yalla von der Irminsul Schuchmann (D) 3 3 1 3 #WERT! #WERT! #WERT!
Achthamar Jumanah Urlaub (D) 2 2 1 2 #WERT! #WERT! #WERT!
Asjari Al Nah-Deem Erlewein (D) 2 2 2 2 0 #WERT! #WERT!
Ba´Shiima al Noushafarin Kirisits-Ilek (A) 2 2 1 2 #WERT! #WERT! #WERT!
Ischi Iranschahr Klemenz (D) 2 2 1 2 #WERT! #WERT! #WERT!
Noushin-Taiwara al-safi Renfordt-Voelkers (D) 2 2 1 2 #WERT! #WERT! #WERT!
Biba Diva Al Fadiyah Budenz (D) 0 0 1 0 #WERT! #WERT! #WERT!
Paschdou´s Bihaddi Arthur (D) 0 0 1 0 #WERT! #WERT! #WERT!
Re-Harachte Celina by Bint al Havva Pannen (D) 0 0 1 0 #WERT! #WERT! #WERT!
0 0 0 #WERT! #WERT! #WERT! #WERT!
Bita Silayja Sa´d al-Nashira Faschingeder (A) -1 -1 1 -1 #WERT! #WERT! #WERT!
Pari-was Urania-Uzuri Poth (D) -1 -1 2 0 -1 #WERT! #WERT!
Sharwassim Busra Haglund (SE) -1 -1 1 -1 #WERT! #WERT! #WERT!

Aktuelle Seite: Start Archiv Coursingranglisten Saison 2016 CRL Hündinnen 2016