Saluki-InfoWorld

Deutschland

CAC Bermatingen 05.10.2019 Hr. Dr. Zimmermann

 

 

Richter Hr. Dr. Zimmermann  
Klasse Nationalität Wertung
     
Rüden    
   
Babyklasse
MaLa's Amal Chakib Camal Ib Terra D vv1 BabyBOB
Siegerklasse    
Shahrayar Gayan Khan D V1 VDH
Gebrauchshundklasse
Shahrayar Gashir Khan D V1 VDH R-CAC
Offene Klasse    
Dabka's Salaa el Dine IT V1 VDH CAC BOB BIS
Shahrayar Jasir D V2 R-VDH
Min Ma-Sha Ghalib D V3
     
Hündinnen    
   
Veteranenklasse    
Kha'zanah Samra Shee'naz Al Asmaanii CH V1 VVDH VCAC VBOB
Yalameh Lulu Mumbai D V2 R-VVDH R-VCAC
Babyklasse
MaLa's Amal C'Dayima Wayaya Aziza D vv1
Jugendklasse    
Hiddekel Fee Fukaya at Yalameh D V1 JVDH JCAC JBOB JBIS
Khayif Oh Jalla Habibi al MaLa's Amal D V2 R-JVDH R-JCAC
Wasa'bi A'jala Al Asmaanii D V3
Zwischenklasse
Min Ma-Sha Hayawi D V1 VDH CAC BOS
Kaleah-Mahla von Astrachan D V2 R-VDH
Va'sharij N'oor Al Asmaanii D V3
Gebrauchshundklasse    
Iamar Sharaf-al-Bait D V1 VDH
Offene Klasse    
Min Ma-Sha Dananir CH V1 VDH R-CAC
Shahrayar Jamila D V2 R-VDH
U'rraya Lista Al Asmaanii D V3
El Dana Bahrain Murjana D V4
Davina Roas Adaliz D V
Kapadokija Wind Simoom D V
Aktuelle Seite: Start Ergebnisse 2019 CAC Bermatingen 05.10.2019 Hr. Dr. Zimmermann