Saluki-InfoWorld

Deutschland

CAC Issum 16.10.2021 - Hr. Münch

 

 

Richter Hr.T.Münch, DE  
Klasse Nationalität Wertung
     
Rüden    
 
Veteranenklasse    
Karob Sandstorm Kalani of Sawahin D V1 VetVDH VetCAC BR VetBOB BOS
Al´Sarif Kambizes D V2 R-VetVDH R-VetCAC
Jugendklasse    
Jahabizah Hayat Ravan Bacht D V1 JVDH JCAC
Zwischenklasse    
Syrus Kabir Kambizes D V1 VDH R-CAC
Paschdou´s Dust Pesar D V2 R-VDH
Offene Klasse    
Qaspar Sawahin D V1 VDH CAC
W´aaliim A´yyar Al Asmaanii D V2 R-VDH
Noushzad Farid Ibn Garim D V3
Re-Harachte Efendi-Eray D V4
 
Hündinnen    
   
Veteranenklasse    
Alisha Saida Kambizes D V1 VetVDH VetCAC
Jugendklasse    
Y´arji Abali´sa Al Asmaanii D V1 JVDH JCAC JBOB
Zwischenklasse    
Jazah´s Tsuna´mi Azi´zah Asmaanii CH V1 VDH
Paschdou´s Djira´sade D V2 R-VDH
D´Aaliyah Diala Djannah al Badaia D V3
Championklasse    
A´isha von der Irminsul D V1 VDH
Parinoush Sawahin D V2 R-VDH
Aliza La´iqa Najiha D V3
Tal´ay Bila´Nihaya Al Asmaanii D V4
Gebrauchshundeklasse    
Qariy Ruquayya Hadi el Basher BE V1 VDH
Va´ris Naz´ima Al Asmaanii D V2 R-VDH
Offene Klasse    
Annasui del Borghino D V1 VDH CAC BH BOB
Carisma al Badaia D V2 R-VDH R-CAC
Priyajyoti Sawahin D V3
Rehaneh Sawahin D V4
Va´sharij N´oor Al Asmaanii CH V
Afriti La´iqa Najiha BE V
Bashana Ziba Tosca Mandana Abia D V
Aktuelle Seite: Start Ergebnisse 2022 CAC Issum 16.10.2021 - Hr. Münch