Saluki-InfoWorld

Deutschland

CAC Zehlendorf 31.10.2021 - Hr. Kerpan/SI

 

 

Richter Hr.A.Kerpan, Sl  
Klasse Nationalität Wertung
     
Rüden    
 
Veteranenklasse    
Shadaan Ibn Ali von der Irminsul D V1 VetVDH VetCAC BR VetBOB BOS
El Riyah Zain Tamur D V2 R-VetVDH R-VetCAC
Shahrayar Gayan Khan D V3
Jugendklasse    
Shahram Sawahin D V1 JVDH JCAC
Zwischenklasse    
MaLa´s Amal Djamir Dilan Foustouk D V1 VDH CAC
Championklasse    
Shahrayar Jasir D V1 VDH
Gebrauchshundeklasse    
C´Ardaschir bi nazir Ravan Bacht D V1 VDH R-CAC
Offene Klasse    
Nefer Atair Al Djiibaajah D V1 VDH
 
Hündinnen    
   
Babyklasse    
Enisa Nebka Malik Alsayadin D VVSP1 BabyBOB
Jüngstenklasse    
MaLa´s Amal Emeera HalaYaHala Aya D VVSP1 JüngBOB
Orli Shadeeh Al Djiibaajah D VVSP2
Jugendklasse    
Ilayda D´in Salah Ravan Bacht D V1 JVDH JCAC JBOB
Zwischenklasse    
Al Bhazim Haideh Humayrah D V1 VDH
Gebrauchshundeklasse    
Sadik Janis Jo´s Summertime D V1 VDH
Naira-Taiwara al-safi D V2 R-VDH
Offene Klasse    
Mia Minoo Al Djiibaajah D V1 VDH CAC BH BOB
Kaleah-Mahla von Astrachan D V2 R-VDH R-CAC
Khayif Oh Jalla Habibi al MaLa´s Amal D V3
MaLa´s Amal C´Dayima Wayaya Aziza D V4
Haalah Anahita Haadiah Nashirah D V
Aktuelle Seite: Start Ergebnisse 2022 CAC Zehlendorf 31.10.2021 - Hr. Kerpan/SI