Saluki-InfoWorld

Deutschland

CACIB Karlsruhe 14.11.2021 - Hr. Münch

 

 

Richter Hr. Münch  
Klasse Nationalität Wertung
     
Rüden    
 
Veteranenklasse    
Shahrayar Gayan Khan D V1 VetVDH VetCAC BR VetBOB BOS
Offene Klasse    
Qaspar Sawahin D V1 VDH CAC CACIB
Haefen Jabar for Heurteloup D V2 R-VDH R-CAC R-CACIB
Yalameh Sunshine D V3
Dinhali Lal Jawahar D V4
Sommarvindens Stardust D V
 
Hündinnen    
   
Veteranenklasse    
Pari-was Vani-Vasee D V1 VetVDH VetCAC
Paschdou´s Begum D V2 R-VetVDH R-VetCAC
Jugendklasse    
Qirmizi Shirwani D V1 JVDH JCAC BH JBOB BOB
Esra bint Bashila al Badaia D V2 R-JVDH R-JCAC
Zwischenklasse    
Khayif Rih Kasanti Kireeh D V1 VDH
Paschdou´s Djira´sade D V2 R-VDH
Paschdou´s Delsadi D V3
Gebrauchshundeklasse    
Min Ma-Sha Ghaniyah D V1 VDH
Offene Klasse    
Min Ma-Sha Jahanara D V1 VDH CAC CACIB
Ashley LuMiJa D V2 R-VDH R-CAC R-CACIB
MaLa´s Amal C´Dayima Wayaya Aziza D V3
Khayif Oh Jalla Habibi al MaLa´s Amal D V4
Re-Harachte Elahe-Elin D V
Kaleah-Mahla von Astrachan D V
Re-Harachte D´Sharifa Akhbar D SG
Aktuelle Seite: Start Ergebnisse 2022 CACIB Karlsruhe 14.11.2021 - Hr. Münch